Odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:        Monika Ebrová, Bobkova732/16, Praha 9 – PSČ 19800

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:  
Jméno a příjmení:  
Adresa:  
E-mailová adresa:  
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:  
Důvod odstoupení:  
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:  

 

 

Datum:

Podpis: